W tegorocznej edycji dofinansowanych zostanie ponad 32 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 151 mln zł na ich utrzymanie i utworzenie nowych. To o 50 mln zł więcej niż rok temu. W tym roku o środki z programu mogły ubiegać się także uczelnie.

– Powrót do pracy po narodzinach dziecka i pierwszym okresie opieki nad nim to wyzwanie dla rodziców. Część korzysta z pomocy dziadków, niań, część ze żłobków czy klubów dziecięcych. Dlatego tak ważny jest rozwój sieci opieki dla najmłodszych dzieci – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Liczba miejsc opieki nad najmłodszymi cały czas rośnie. Jeszcze w 2011 działało 571 placówek. Teraz jest ich 4 razy więcej. Ponad 2,7 tys. miejsc zapewnia opiekę nad ponad 71 tys. dzieci. Od początku działania programu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na ten cel 472 mln zł. Najwięcej środków trafiło do Warszawy – prawie 20 mln zł, Krakowa – ponad 5,5 mln zł oraz do Bydgoszczy – ponad 5,2 mln zł.

Program MALUCH 2015 jest realizowany w jednej edycji, podzielonej na cztery moduły. Pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi i trzeci – utrzymania już istniejących. Dwa pierwsze skierowane są do gmin, trzeci do przedsiębiorców i organizacji, a czwarty do uczelni.

W tym roku wysokość środków na program Maluch jest rekordowa – to 151 mln zł, czyli o 50 mln zł więcej niż rok temu. Pieniądze trafią do gmin, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz po raz pierwszy do uczelni wyższych.

Na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w gminach w pierwszym module ministerstwo przeznaczyło w tym roku ponad 61 mln zł. W 75 gminach utworzonych zostanie ponad 2,3 tys. nowych miejsc opieki.

Od 2013 roku o środki z programu Maluch w ramach modułu 3 mogą ubiegać się także podmioty prywatne. 1 130 instytucji otrzyma ponad 50 mln zł na zapewnienie opieki nad ponad 20 tys. dzieci.

W tegorocznej edycji utworzony został moduł czwarty, czyli dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i zatrudnienie dziennych opiekunów na uczelniach. To wsparcie w opiece nad dziećmi dla studentów i pracowników uczelni wyższych.

–Dużo młodych rodziców studiuje, ale też coraz częściej uzupełniają kwalifikacje na studiach zaocznych czy podyplomowych. Brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem zmusza często do przerwania studiów bądź pracy naukowej a nawet rezygnacji z kontynuowania nauki. Rodzicielstwo nie powinno być przeszkodą w realizowaniu założonych planów życiowych – powiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Na 43 uczelniach (publicznych i niepublicznych) w całej Polsce powstanie ponad 1,4 tys. miejsc opieki dla najmłodszych, a ponad 1,3 tys. istniejących już miejsc zostanie dofinansowanych. Na ten cel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy w sumie ponad 9,2 mln zł.

– Program „Maluch” to jeden z elementów prowadzonej przez nas polityki rodzinnej. Udało nam się wydłużyć urlopy dla rodziców, uruchomić Kartę Dużej Rodziny, ułatwić rodzicom powrót do pracy. Już niebawem w życie wejdą kolejne projekty: „złotówka za złotówkę” oraz świadczenie rodzicielskie. To dobry czas dla rodziny – dodał minister Kosiniak-Kamysz.