Gimnazjaliści przekonują, że dzisiejsze egzaminy to tylko formalność. Często na lekcjach mają znacznie wyższy poziom nauczania niż to jest wymagane na egzaminach centralnych.

O godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, który potrwa 60 minut. Po godzinnej przerwie będzie drugi egzamin, tym razem na poziomie rozszerzonym. Przystępują do niego ci uczniowie, dla których nauka danego języka w liceum była kontynuacją nauki jeszcze ze szkoły podstawowej.

Tradycyjnie najpopularniejszy wśród uczniów jest język angielski, który zdaje 85 procent uczniów. Na drugim miejscu jest niemiecki, a dalej rosyjski, francuski, hiszpański i włoski.