Mamy komunikat dla tegorocznych maturzystów: wymagania na egzaminie ustnym będą nieco łagodniejsze – poinformował w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Konkrety poda "w najbliższych dniach".

W poniedziałek w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił m.in. wydarzeniach i zadaniach stojących przed jego resortem. Wśród nich wskazał na maturę.

"Mamy komunikat dla maturzystów. Egzamin ustny będzie, ale wymagania będą nieco łagodniejsze. O tym będziemy mówić w najbliższych dniach" - zapowiedział szef MEiN.

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są pierwszym rocznikiem, który będzie zdawał maturę zgodnie z nową formułą. To rocznik, który jako pierwszy skończył ośmioletnią szkołę podstawową, kończy czteroletnie liceum i uczył się zgodnie z nową podstawą programową.

Maturzyści muszą – jak dotąd – przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) i do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru, zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych będą musieli przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego i ustnego.

Ze względu na naukę zdalną spowodowaną pandemią COVID-19 w 2023 r. egzamin maturalny z każdego przedmiotu przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki. Wymagania egzaminacyjne stanowią katalog zawężonych o 20-25 proc. wymagań określonych w podstawie programowej.

Tegoroczni maturzyści będą też pierwszym rocznikiem po trzyletniej przerwie, który będzie zdawał obowiązkowe egzaminy ustne.

W nowej formule matury zmienia się forma egzaminu ustnego. Uczeń będzie losował zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich będzie dotyczyć lektury obowiązkowej (pytanie z grupy zadań jawnych), drugie - zagadnienia związanego z literaturą lub z innymi dziełami sztuki. Zdający ma omówić je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu np. ikonograficznego, literackiego czy językowego (pytanie niejawne).

Listę zadań jawnych Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała we wrześniu 2021 r., czyli wtedy, gdy tegoroczni maturzyści z liceów byli na początku III klasy szkoły ponadpodstawowej. Zadań jawnych początkowo było 280, ale ze względu na to, że matura będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań podstawy, pula zmniejszyła się do około 220.

Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników.

Wiosną 2023 r. absolwenci techników zdawać będą maturę jeszcze według starych zasad. Według nich egzaminy maturalne będą w tym roku zdawać też absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wcześniejszych roczników, m.in. ci, którzy chcą poprawić wynik lub zdawać egzamin z dodatkowego, niewybranego wcześniej przedmiotu. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka