Jak poinformowała, w Polsce około 40 procent maturzystów chce iść na studia, co jest bardzo wysokim wskaźnikiem. Będzie on jednak spadał ze względu na niż demograficzny i wzrastającą atrakcyjność szkolnictwa zawodowego. W związku z tym zmniejszy się liczba niepublicznych wyższych uczelni. Obecnie ponad 40 z nich jest w stanie likwidacji. Minister podkreśliła, że nie dotyczy to uczelni publicznych. Dodała, że absolwentom wyższych uczelni ciągle jest łatwiej znaleźć pracę niż tym, którzy nie studiowali. Absolwenci powinni być jednak lepiej przygotowani do oczekiwań rynku pracy.

Minister poinformowała, że resort nauki promuje Europejską Kartę Naukowca. Dokument ten, przygotowany przez Komisję Europejską, dotyczy przyjaznego środowiska pracy naukowców.

Chodzi między innymi o dobre stosunki między starszymi a młodszymi naukowcami, jasne zasady rekrutacji na stanowiska i przeciwdziałanie patologiom w instytucjach naukowych.

Minister podkreśliła, że przyjazne środowisko jest bardzo ważne w pracy naukowej. Jednak w Polsce tylko kilkanaście jednostek zobowiązało się do przestrzegania zasad Europejskiej Karty Naukowca. Kolarska-Bobińska powiedziała, że przystąpienie do Karty będzie jednym z warunków przyznawania grantów unijnych, a instytucje jej przestrzegające będą przyciągać profesorów z zagranicy. Agendy ministerstwa mają więc nagradzać te instytucje i osoby, które zadeklarują przystąpienie do Europejskiej Karty Naukowca.