Niektórzy nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego ostatniego dnia stycznia br. otrzymają od swoich pracodawców nie tylko przysługujące im wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych godzin ponadwymiarowych, lecz także kolejny przelew. Te dodatkowe pieniądze - nazywane niekiedy, zupełnie zresztą niesłusznie „czternastką” - nie są jednak żadnym bonusem, ale uzupełnieniem wynagrodzenia, którego określony poziom gwarantuje nauczycielom ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1730).