Od Nowego Roku uczelnie mogą podwyższyć próg uprawniający do stypendium socjalnego o 242,7 zł. Dzięki temu więcej studentów mogłoby otrzymać te świadczenia. Jednak tylko niektóre szkoły zdecydowały się od 1 stycznia br. skorzystać z możliwości, jakie dają nowe przepisy. Część wstrzymuje się z tą decyzją, inne nawet nie wiedzą, że już jest taka opcja.

Korzystna zmiana dla studentów