Zbyt mała liczba etatów przyznana przez gminy dla ośrodków wydających orzeczenia o potrzebie niestandartowego kształcenia sparaliżowała nabór do placówek specjalnych.
W większości przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych rozpoczął się już nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016. Tymczasem rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy chcą je zapisać do szkół specjalnych lub z oddziałami integracyjnymi, przeżywają prawdziwy horror.
Zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) przyjęcie ich pociech do tego typu placówek jest uzależnione od przedstawienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które jest wystawiane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Te jednak przeżywają oblężenie.