Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" apelują do wszystkich organizacji związkowych, środowisk oświatowych, nauczycielek i nauczycieli o współdziałanie na rzecz wzrostu wynagrodzeń i o poprawę warunków pracy w oświacie.

W apelu podpisanym przez prezesa ZNP Sławomira Broniarza i przewodniczącego WZZ "Forum-Oświata" Sławomira Wittkowicza przypomniano, że 5 sierpnia Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, zmierzające m.in do podniesienia o 20 proc. wynagrodzeń wszystkim nauczycielom od września br.

"Za odrzuceniem poprawek dotyczących 20 proc. podwyżek dla wszystkich nauczycieli głosowało 232 posłów, w tym także minister Przemysław Czarnek" – podano w apelu. Wskazano w nim, że "poprawki zostały odrzucone głosami PiS i koalicjantów".

"Mamy w Polsce rekordową inflację na poziomie prawie 16 proc. Nauczyciele coraz częściej podejmują decyzję o rezygnacji z zawodu, a kandydatów chętnych do pracy z uczniami nie ma, dlatego pogłębiają się problemy kadrowe w szkołach i przedszkolach. W niedalekiej perspektywie braki kadrowe przyczynią się do spadku jakości kształcenia i pogłębiania nierówności edukacyjnych dzieci i młodzieży" – czytamy w apelu.

"Dlatego wobec decyzji rządowej większości o braku 20-proc. podwyżek dla nauczycieli apelujemy do wszystkich organizacji związkowych, środowisk oświatowych a przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników oświaty o solidarne współdziałanie na rzecz podwyższenia wynagrodzeń naszej grupy zawodowej oraz poprawy warunków pracy i nauki w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Zachęcamy wszystkie związki zawodowe i środowiska oświatowe do podejmowania wspólnych działań na rzecz pracowników oświaty" – głosi apel.

Nowelizacja Karty nauczyciela, która wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r. likwiduje dwa stopnie awansu: nauczyciela stażysta i nauczyciela kontraktowy, a w ich miejsce wprowadza nauczyciela początkującego. Zamiast czterech stopni awansu zawodowego będą: nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego) i – tak jak obecnie – nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. Formalnie pierwszym stopniem awansu stanie się stopień nauczyciela mianowanego.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2022 r. Zgodnie z nim, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 120 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej corocznie w ustawie budżetowej. Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela stażysty – 100 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela kontraktowego – 111 proc. Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego ma nie ulec zmianie. Tak, jak dotąd, ma wynosić dla nauczyciela mianowanego 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego – 184 proc. kwoty bazowej.

Zgodnie z jedną z poprawek zaproponowanych przez Senat, a odrzuconych przez Sejm, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego miałoby wynosić 130 proc. kwoty bazowej, nauczyciela mianowanego – 187 proc. kwoty bazowej, a nauczyciela dyplomowanego – 233 proc. kwoty bazowej.

Od 1 maja tego roku średnie wynagrodzenie nauczycieli na wszystkich stopniach awansu wzrosło o 4,4 proc.

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze, którego minimalną wysokość określa minister edukacji w rozporządzeniu, i dodatki do niego. Jest ich kilkanaście: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka