To, ile pieniędzy trafi do jednostki naukowej, będzie uzależnione od algorytmu, bez konieczności zasięgania dodatkowych opinii ekspertów. Tak wynika z nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 615). Ma ona wejść w życie 3 miesiące od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Zdaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowy sposób rozdziału środków przyspieszy procedury. – Jeżeli uważamy, że nauka ma być siłą napędową gospodarki, to jej jakość jest dla nas kwestią kluczową – stwierdza prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Przy podziale środków podstawowe znaczenie będzie mieć kategoria naukowa, którą otrzyma jednostka – dodaje.
Nowelizacja definiuje też pojęcie osoby rozpoczynającej karierę naukową. W kategorii tej będą się mieścić prowadzący działalność naukową bez względu na wiek (w odróżnieniu od młodego naukowca, który nie ukończył 35 lat). Do tej grupy kierowane są programy, z których mogą pozyskać fundusze na badania, dlatego ważne jest określnie, kto z nich może korzystać.
Etap legislacyjny
Nowelizacja trafi do podpisu prezydenta