Zdaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowy sposób rozdziału środków przyspieszy procedury. – Jeżeli uważamy, że nauka ma być siłą napędową gospodarki, to jej jakość jest dla nas kwestią kluczową – stwierdza prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Przy podziale środków podstawowe znaczenie będzie mieć kategoria naukowa, którą otrzyma jednostka – dodaje.

Nowelizacja definiuje też pojęcie osoby rozpoczynającej karierę naukową. W kategorii tej będą się mieścić prowadzący działalność naukową bez względu na wiek (w odróżnieniu od młodego naukowca, który nie ukończył 35 lat). Do tej grupy kierowane są programy, z których mogą pozyskać fundusze na badania, dlatego ważne jest określnie, kto z nich może korzystać.

Etap legislacyjny

Nowelizacja trafi do podpisu prezydenta