Na polskich uczeniach wciąż widać spadek liczby nowych studentów.

W przypadku uczelni publicznych jest ich o 5,5 tys. (2,1 proc.) mniej w porównaniu do poprzedniego roku akademickiego.

Liczba maturzystów przyjętych na I rok studiów w uczelniach publicznych i niepublicznych od roku akademickiego 2011/2012 do 2014/2015 / Inne
Reklama

Na uczelniach niepublicznych było to z kolei ponad 7 tys. (9,7 proc.). Skutki niżu demograficznego w tym roku były co prawda mniej dotkliwe dla uczelni, ale spadająca liczba maturzystów, którzy rozpoczynają starania o zdobycie wyższego wykształcenia, nadal stanowi problem.

Większe powody do niepokoju uczelnie miały w poprzednim roku, kiedy liczba kandydatów na studia spadła aż o 15,6 tys. osób (16,9 proc.) w przypadku uczelni prywatnych i o 31,9 tys. (10,9 proc.), jeśli chodzi o uczelnie publiczne.

Według analiz resortu nauki popularność tracą przede wszystkim studia niestacjonarne, na których liczba nowych studentów systematycznie spada zarówno w przypadku szkół publicznych jak i prywatnych.

Na studiach niepublicznych liczba nowoprzyjętych osób na studia stacjonarne od lat utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast jeśli chodzi o uczelnie publiczne – ich liczba ustabilizowała się dopiero w tym roku/

Joanna Szwed, Rynekpracy.pl