W Polsce ukraińscy uchodźcy na równi z polskimi kolegami piszą właśnie matury. Do egzaminów przystępują na niemal takich samych zasadach, jakie obowiązują resztę uczniów. Nie wszędzie tak jest.
W Czechach ujednolicony egzamin wstępny do średnich szkół normalnie składa się z testu z matematyki i języka czeskiego. Test z matematyki trwa 70 min, z czeskiego – 60. W przypadku uchodźców ten drugi zostaje zastąpiony rozmową kwalifikacyjną.