Resort edukacji zapowiada ustępstwa na rzecz uczniów z Ukrainy. Zdaniem dyrektorów szkół nie odpowiadają one potrzebom zwłaszcza tych dzieci, przed którymi egzamin ósmoklasisty.
Uczniowie z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego i zostali zapisani do regularnych klas, będą musieli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Jeśli chodzi o maturę, mają wybór. MEiN przesunął termin składania deklaracji. Maturzyści mają czas na podjęcie decyzji do końca marca. Ósmoklasiści do 11 kwietnia powinni natomiast określić, jaki język nowożytny chcą zdawać. Dodatkowo wszyscy będą mogli korzystać ze słowników, a niektóre arkusze egzaminacyjne zostaną przetłumaczone na ukraiński. W komisjach będą też mogły zasiadać osoby znające język, by pomóc w sprawdzaniu prac. Zdaniem dyrektorów za mało.