Komisja Europejska uruchomiła we wtorek portal Europejska Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy (ERA4Ukraine), którego celem jest pomoc uciekającym z tego kraju naukowcom. Chodzi o znalezienie im zakwaterowania i pracy czy ułatwienie uznawania dyplomów naukowych.

Jak przekazała KE w komunikacie prasowym, portal skupia inicjatywy na szczeblu unijnym z podziałem na kraje oraz inicjatywy grup pozarządowych.

Strona została uruchomiona w ramach istniejącej sieci EURAXESS, która wspiera naukowców, łącząc ponad 600 ośrodków i 43 portali krajowych w państwach członkowskich UE i państwach stowarzyszonych w ramach programu "Horyzont Europa". Wszystkie informacje mają być wkrótce dostępne w języku angielskim i ukraińskim.

"Jesteśmy solidarni z naukowcami i innowatorami Ukrainy, którzy stoją w obliczu bezprecedensowych okoliczności w wyniku rosyjskiej inwazji na ich kraj" - podkreśliła unijna komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel.

"Ukraińscy naukowcy i badacze wnoszą kluczowy wkład w unijne badania naukowe i innowacje. W oczekiwaniu na ratyfikację stowarzyszenia Ukrainy z programem +Horyzont Europa+ dopilnowaliśmy, aby beneficjenci już mogli otrzymać finansowanie z unijnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji. Dzisiejsza inauguracja ERA4Ukraine to kolejne ważne działanie wspierające naszych ukraińskich partnerów" - dodała.

W zeszłym tygodniu przewodnicząca Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) Maria Leptin zwróciła się do wszystkich 5600 beneficjentów dotacji ERBN o zapewnienie tymczasowego zatrudnienia naukowcom i pracownikom administracyjnym z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj. "Ta nowa inicjatywa ERBN została włączona do portalu ERA4Ukraine. Do tej pory w ciągu zaledwie kilku dni otrzymano 380 ofert" - podkreśla Komisja.

Inne inicjatywy UE w tym zakresie obejmują dostęp do Science4Refugees - istniejącej inicjatywy EURAXESS, która zapewnia uchodźcom staże, pracę w niepełnym i pełnym wymiarze godzin, a także dostęp do Europejskiej Wspólnoty Badawczej, portalu Solidarność UE z Ukrainą oraz portalu MSCA – Researchers at risk, który wspiera naukowców znajdujących się w trudnej sytuacji.

Portal ERA4Ukraine zawiera również linki do #Science4Ukraine, czyli grupy wolontariuszy – studentów i naukowców z instytucji akademickich w Europie i na całym świecie. Wolontariusze gromadzą i rozpowszechniają informacje na temat możliwości wsparcia na szczeblu uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym dla absolwentów i naukowców bezpośrednio powiązanych z ukraińską instytucją akademicką.(PAP)