Laureaci grantów Narodowego Centrum Nauki mogą w swoich projektach zatrudnić naukowczynie i naukowców z Ukrainy - przekazała agencja w piątek. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z NCN.

W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów realizowanych w NCN - podała w komunikacie agencja.

Przekazano również, że jednostki naukowe będą zobowiązane do zapewnienia badaczom z Ukrainy opiekunów z tej samej lub pokrewnej dyscypliny. Powinny też podjąć działania służące ich integracji ze środowiskiem naukowym.

"Jestem przekonany, że ta inicjatywa będzie świadectwem solidarności polskiego środowiska akademickiego z narodem ukraińskim w tym dramatycznym okresie i pozwoli wszystkim zespołom realizującym granty NCN wykorzystać wiedzę, energię i potencjał naszych przyjaciół, którzy przybyli do Polski w ostatnich tygodniach" – powiedział cytowany w komunikacie prof. Zbigniew Błocki.

Z możliwości zatrudnienia naukowców z Ukrainy będą mogli skorzystać laureaci grantów Maestro, Opus, Sonata Bis, Sonata, Harmonia, Symfonia oraz programów międzynarodowych Opus Lap, Sheng, Beethoven, Daina, Mozart, Alphorn Dioscuri i Unisono. Zatrudnienie badaczy nie powinno spowodować niewykonania zaplanowanych wcześniej zadań - zastrzega NCN.

Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego grantu nie może przekroczyć 100 tys. złotych. W ramach tego limitu możliwe będzie zatrudnienie jednej osoby na rok, można także zatrudnić większą liczbę osób na krótszy czas lub z niższym wynagrodzeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zatrudniania badaczy z Ukrainy zostaną przesłane bezpośrednio do jednostek naukowych. Centrum nie będzie wymagało zawierania aneksów do umów grantowych.

NCN podało też, że kilka dni po agresji Rosji na Ukrainę – z inicjatywy MEiN – NCN przygotowało projekt specjalnego programu skierowanego do Ukraińców oraz innych naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce. Przekazano, że NCN czeka na uruchomienie programu. Będzie to możliwe, gdy agencja uzyska oficjalne zlecenie resortu.

Specjalne projekty związane z sytuacją w Ukrainie przygotowały też m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Wesprze sześć projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców z Polski i z Ukrainy. Budżet każdego projektu wynosi 268 tys. zł. W środę nabór wniosków do programu "Solidarni z Ukrainą" ogłosiła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA. Skierowany jest on do instytucji gotowych przyjąć ukraińskich uchodźców – studentów i doktorantów, którzy zdecydują się kontynuować kształcenie w Polsce.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski