Stan realizacji przez stronę niemiecką postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w zakresie nauczania języka polskiego jest nieproporcjonalny w stosunku do zakresu wdrożenia Traktatu przez Polskę - wskazuje MEiN.

W piątek w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki ws. warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Nowelizacja dotyczy tylko mniejszości niemieckiej i zmniejsza wymiar godzin nauki języka niemieckiego prowadzonej w formie dodatkowej dla uczniów należących do tej mniejszości z 3 do 1 godziny tygodniowo. Inne mniejszości nie zostały objęte zmianą.

Nowela rozporządzenia to konsekwencja zmniejszenia w ustawie budżetowej na 2022 r. części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

"W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ustawy budżetowej na 2022 r. i poselską poprawką, w myśl której ograniczone zostały środki na nauczanie języka niemieckiego jako ojczystego z poziomu około 240 mln zł do kwoty 200 mln zł, Ministerstwo Edukacji i Nauki skorygowało liczbę godzin języka niemieckiego jako ojczystego od 1 września 2022 r." - czytamy w poniedziałkowym komunikacie MEiN.

"Przypominamy, że całość środków, o które zredukowana została kwota subwencji (około 40 mln zł), zostanie przeznaczona na naukę języka polskiego jako ojczystego w Niemczech" - zaznaczono w nim.

"Należy podkreślić, że stan realizacji przez stronę niemiecką postanowień Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn 17 czerwca 1991 r., w zakresie nauczania języka polskiego (język ojczysty – art. 21, języka drugiego kraju – art. 25) jest nieproporcjonalny w stosunku do zakresu wdrożenia Traktatu przez Polskę" - podkreśla resort edukacji i nauki.

"Ponadto Niemcy nie zapewniają na poziomie federalnym systemowych rozwiązań zapewniających organizację i finansowanie nauki języka polskiego" - wskazano.

W grudniu Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. wraz z poprawką zgłoszoną przez posła Janusza Kowalskiego (PiS) zmniejszającą o 39,8 mln zł subwencję oświatową w stosunku do przedłożenia rządowego. Zgodnie z uzasadnieniem poprawki, pozyskane środki mają być przeznaczone na nauczanie języka polskiego w Niemczech. W uzasadnieniu wskazano, że od 1 września 2022 r. planowane są zmiany organizacyjne w nauczaniu języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, realizowanym w formie dodatkowej nauki języka mniejszości, polegające na zmniejszeniu tygodniowego wymiaru nauczania o dwie godziny.

W styczniu Senat zaproponował poprawkę przywracającą 39,8 mln zł na nauczanie w Polsce języków dla mniejszości narodowych i etnicznych, o które Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla samorządów. Sejm odrzucił tę poprawkę. W środę prezydent podpisał ustawę budżetową. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka