Na początku należy zaznaczyć, że zasadą jest powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w drodze konkursu. Organ prowadzący, czyli w przypadku szkoły podstawowej wójt, burmistrz, prezydent miasta, nie może odstąpić od jego zorganizowania i przeprowadzenia. Co więcej, nie może odmówić wyznaczenia na dyrektora osoby, która została wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym. Prawo oświatowe (dalej: u.p.o.) w art. 63 ust. 12 przewiduje jednak wyjątki, gdy włodarz może odstąpić od powierzenia stanowiska w drodze konkursu. Chodzi o dwie nadzwyczajne sytuacje, kiedy:

Przykład 1