Pakiet wprowadzi nowelizacja z 1 października 2021 r. ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 2141). Znaczna część środowiska akademickiego - m.in. przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Związku Nauczycielstwa Polskiego - była przeciwna tym zmianom.
- Wolność słowa już obecnie jest zagwarantowana konstytucją. Nie widzę więc potrzeby dodatkowego regulowania tej kwestii. To wkraczanie w autonomię uczelni - uważa prof. Jerzy Malec, pierwszy prorektor Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego.