Obecnie istnieją dwa rodzaje studiów dla młodych naukowców – wygaszane studia doktoranckie oraz nowe szkoły doktorskie, które powstały 1 października 2019 r. W przypadku tych pierwszych stypendia wypłacane są na podstawie starych zasad – otrzymuje je tylko część doktorantów, a ich wysokość to ok. 1,4 tys. zł miesięcznie. Natomiast w szkołach doktorskich dostają je wszyscy i są one znacznie wyższe.
Osoby kształcące się w starym systemie domagają się podwyższenia stypendiów. Jedna z takich spraw znalazła swój finał w NSA. Młodzi naukowcy nie mogą być jednak zadowoleni z jej rozstrzygnięcia.