W szkołach doktorskich właśnie trwa ocena śródokresowa. To nowy mechanizm sprawdzania postępu prac badawczych doktorantów. Jest przeprowadzana w połowie nauki (zazwyczaj po dwóch latach). Chodzi o to, aby oddzielić ziarna od plew – odsiać tych naukowców, którzy przez połowę czasu na kształcenie nie zrealizowali postawionych celów.
Grube sito