Tak wynika z uwag wniesionych do projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Ma on doprecyzować zasady oceny dorobku naukowego uczelni i instytutów, której zostaną poddane już w przyszłym roku.
Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że na przepisach stracą nowe placówki. Obawia się o losy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, której dorobek naukowy może blado wypaść na tle innych uczelni. „SWWS rozpoczęła funkcjonowanie od 1 stycznia 2019 r. Przystępując do ewaluacji, może przedstawić do oceny jedynie dorobek z lat 2019–2021, jednakże konkurować będzie z uczelniami publicznymi i niepublicznymi, instytutami Polskiej Akademii Nauk, instytutami badawczymi, Siecią Łukasiewicz oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność naukową przez cały okres, który obejmie ewaluacja, tj. w latach 2017–2021” – zauważa Michał Woś z MS w piśmie skierowanym do MEiN.