Podręczniki i przybory szkolne można oddać do księgarni tylko wtedy, gdy posiadają niedostrzeżone wcześniej wady. Jeżeli pełnowartościowa książka nie będzie odpowiadała podstawie programowej, sprzedawca ma prawo sprzeciwić się zwrotowi
Czy sprzedawca może nie przyjąć reklamacji?
Mój syn pokazał mi, że kupiony zaledwie miesiąc temu podręcznik do biologii się rozkleja. W dodatku na niektórych kartach jest nieczytelna czcionka. Złożyłam reklamację u sprzedawcy. Powiedział mi jednak, że nie przyjmie zwrotu, bo rozmazany tekst można było od razu zauważyć przy zakupie, a rozklejone kartki mogą być wynikiem nieprawidłowego używania książki. Czy ma rację?
Sprzedawca podręczników szkolnych nie może wymagać od swoich klientów, aby jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie sprawdzali, czy książki nie posiadają ukrytych wad. Jeżeli okaże się później, że brakuje w nich kilku kartek, rozklejają się one bez powodu albo źle wydrukowano tekst, mamy prawo do złożenia reklamacji.
Wadliwy podręcznik można reklamować w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Skargę najlepiej od razu złożyć na piśmie i to w dwóch egzemplarzach. Na jednym z nich przedsiębiorca powinien pokwitować przyjęcie reklamacji i datę jej wpływu. Ten egzemplarz należy zachować. Do pisma trzeba dołączyć kopię paragonu lub innego dowodu zakupu książki. Tylko na tej podstawie można stwierdzić, że porozklejany podręcznik pochodzi z konkretnej księgarni. Reklamację można złożyć nawet w przypadku zakupu używanych podręczników. Sprzedawca może tutaj jedynie skrócić okres odpowiedzialności za wady towaru do jednego roku.
Przepisy chroniące prawa konsumentów przewidują więc dwuletni lub roczny okres odpowiedzialności sprzedawcy za ukryte wady podręczników. Nie oznacza to jednak, że rodzic, który zauważy defekt, może wstrzymać się ze złożeniem reklamacji do końca roku szkolnego i później domagać się zwrotu pieniędzy. Sprzedawca powinien zostać zawiadomiony o wadzie najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia. W przeciwnym razie kupujący traci uprawnienia do wymiany egzemplarza na nowy lub zwrotu poniesionych kosztów.
Podstawa prawna
Art. 8–10 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Czy mogę zwrócić nietrafioną książkę
Po rozpoczęciu roku szkolnego okazało się, że kilka z zakupionych przeze mnie podręczników nie odpowiada podstawie programowej. Czy księgarnia ma obowiązek przyjęcia zwrotu takich książek?
Księgarnia nie musi przyjmować zwrotu pełnowartościowych książek. Zakup nieodpowiedniego podręcznika nie jest wadą, na którą można powoływać się przed sprzedawcą. Jak radzi na swojej stronie internetowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), przed zakupem podręczników warto wcześniej skonsultować ich listę z nauczycielem. Zwrot lub wymiana książki na inną w przypadku opisanym przez czytelnika zależy tylko od dobrej woli księgarza. Przed zawarciem transakcji lepiej zapytać sprzedawcę, czy w określonym terminie będzie można książkę zwrócić lub wymienić.
Wyjątkiem są sklepy, które przewidują możliwość zwrotu niewadliwego towaru w swoich regulaminach sprzedaży, np. w ciągu 14 bądź 30 dni od momentu zakupu. Wtedy należy przedstawić paragon, ale towar nie może być używany. W takich sklepach sprzedawca ma więc, w ustalonym terminie, obowiązek przyjęcia towaru, a klient nie musi tłumaczyć, dlaczego oddaje książkę.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Czy mogę odesłać rozpakowaną płytę
Księgarnia internetowa nie przyjęła zwrotu podręcznika z płytą do nauki języka angielskiego. Powodem było zerwanie folii z jej opakowania. Zdziwiło mnie to, bo na swojej stronie księgarnia zapewniała, że przyjmie zwrot towaru i to bez powodu w ciągu 10 dni. Czy sklep złamał więc prawo?
Co do zasady mamy 10 dni na odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem internetu i rezygnację z zakupionego w ten sposób towaru, np. podręczników. W przypadku zakupu nośników nagrań audialnych i wizualnych obowiązują jednak inne reguły dokonywania zwrotów. Sprzedający nie ma obowiązku uwzględnienia rezygnacji z umowy, gdy klient usunie z nagrania oryginalne opakowanie. Zazwyczaj będzie to usunięcie lub przerwanie foliowego zabezpieczenia na pudełku z nośnikiem. W praktyce może się zdarzyć, że kupujący w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy będzie twierdził, że otrzymał płytę z wcześniej uszkodzonym opakowaniem. Przedsiębiorca ma obowiązek uwzględnienia zwrotu tylko wtedy, gdy konsument udokumentuje ten fakt protokołem sporządzonym w obecności i podpisanym przez listonosza lub kuriera.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225).
Czy sprzedawca odpowie za oferowanie podróbki
W zeszłym tygodniu kupiłem synowi na bazarze markowy dres na zajęcia z wychowania fizycznego. Okazało się, że to zwyczajna podróbka. Czy sprzedawca może ponieść za to odpowiedzialność?
Jeżeli czytelnik nie ma wątpliwości co do tego, że zakupiony dres jest oznaczony podrobionym znakiem towarowym, może on domagać się od sprzedawcy zwrotu pieniędzy. Towar posiada bowiem wtedy nie tylko wady fizyczne, które zazwyczaj będą przejawiały się w jego obniżonej jakości, lecz także prawne. Sprzedaż podrobionych towarów stanowi bowiem przestępstwo. Jeżeli sprawą zajmie się policja, nieuczciwemu sprzedawcy może grozić kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Osoby, które kupują na terenie Polski podrobione towary na własny użytek, nie mogą zostać pociągnięte natomiast do odpowiedzialności karnej.
Podstawa prawna
Art. 305 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410)
Czy mogę zwrócić przybory szkolne
Już w lipcu kupiłam dzieciom wszystkie przybory szkolne. Tym razem zamówiłam je przez internet. Okazało się, że część rzeczy była zbędna. Czy mogę zwrócić je do sklepu internetowego bez podania przyczyny, tak jak to jest w przypadku kosmetyków czy ubrań?
Kupione za pośrednictwem internetu plecaki, kredki, zeszyty i inne przybory szkolne można zwrócić sprzedawcy bez podania przyczyny. Konieczne jest do tego wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy. Z towaru nie można jednak zrezygnować w dowolnym czasie. Kupujący ma na to 10 dni, które są liczone od daty otrzymania paczki z zamówionymi artykułami. Sprzedawca internetowy ma przy tym obowiązek udostępnienia wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy i poinformowania go o możliwości skorzystania z takich uprawnień. Jeśli natomiast przedsiębiorca nie powiadomi kupującego o prawie do odstąpienia od umowy, ten może zrezygnować z zakupionych rzeczy w ciągu trzech miesięcy. Jest to więc jedyna sytuacja, w której czytelniczka może odesłać przybory szkolne po tak długim czasie. W razie odstąpienia od umowy transakcja jest uważana za niezawartą. Sprzedawca musi zwrócić pieniądze nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim samym terminie trzeba również odesłać otrzymany towar. Nie może on jednak być uszkodzony, ani nosić śladów użytkowania.
Podstawa prawna
Art. 2 i 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1255).
Czy mogę się domagać obniżenia ceny
Kupiłem na aukcji internetowej komplet używanych podręczników. Wbrew zapewnieniom sprzedawcy nie jest on prawie nowy. Gołym okiem widać poważne ślady użytkowania. Nie chcę go jednak zwracać. Czy w takim razie mogę się domagać obniżenia ceny?
Jeżeli kupione w internecie podręczniki mają uszkodzenia, o których nie wiedział kupujący, może on zrezygnować z towaru i odstąpić od umowy albo żądać od sprzedającego obniżenia ceny. Obniżenie ceny powinno być adekwatne do stopnia zużycia podręczników, o którym nie wiedział czytelnik. Jeżeli są one niewielkie, nie powinien on liczyć na 50-procentowy rabat.
Z kolei informację o zerwaniu umowy można przekazać sprzedającemu w dowolny sposób, np. telefonicznie czy e-mailem. Najbezpieczniejszą formą jest jednak wysłanie odstąpienia listem poleconym. W przypadku anulowania transakcji obie jej strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia. Czytelnik powinien więc odesłać książki, a sprzedawca zwrócić zapłacone pieniądze. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni zakupione podręczniki na takie, których spodziewał się czytelnik. W takiej sytuacji na sprzedawcy ciąży obowiązek pokrycia kosztów, jakie kupujący poniósł w związku z czynnościami wymiany (np. kosztów opakowania, przesyłki).
Podstawa prawna
Art. 560 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121).