Obecnie w bazach kuratoriów oświaty jest ponad 13,6 tys. ofert pracy dla nauczycieli. Dla porównania w połowie lipca było ich 13,4 tys. A przed rokiem tylko ok. 4 tys. – Widzimy, że wakatów jest więcej niż w ubiegłym roku – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy, i dodaje, że miasto we wrześniu 2020 r. miało ok. 1,7 tys. wakatów. W minionym roku szkolnym z pracy w warszawskich placówkach odeszło jednak ok. 7 proc. nauczycieli. To sprawia, że miasto ma problem z obsadzeniem ok. 2 tys. wakatów. Brakuje nauczycieli wychowania przedszkolnego, wychowawców świetlicy szkolnej, nauczycieli wspomagających uczniów z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także anglistów, informatyków, fizyków, matematyków, nauczycieli wychowania fizycznego i języka polskiego. Warszawa nie jest odosobnionym przypadkiem.
W Poznaniu nieobsadzonych jest 590 etatów, czyli ponad 6 proc. wszystkich etatów w oświacie. W Gliwicach poszukiwanych jest 69 nauczycieli, Wrocław ma w przedszkolach ok. 51 wakatów, a w szkołach podstawowych ok. 519, w ponadpodstawowych ok. 192, natomiast Łódź informuje o ponad 280 nieobsadzonych miejscach w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych.