– Do czasu podjęcia decyzji na szczeblu centralnym nie podejmujemy żadnych działań w tym kierunku – tłumaczy Patryk Rosiński z UM Gdańska. Podobne decyzje zapadły w innych samorządach, które podkreślają, że nie ma obecnie przepisów zobowiązujących organizatorów placówek do przygotowania punktów szczepień przeciwko COVID-19 w szkołach.
– Dopiero w przypadku wdrożenia przez administrację rządową obowiązku organizacji szczepień na terenie szkół oraz zainteresowania ze strony rodziców i młodzieży, zostaną podjęte działania – dodaje Andrzej Wojewódzki, sekretarz Miasta Lublin.