Zmianę przewidują dwa projekty rozporządzeń dotyczących funkcjonowania ww. placówek. Dzięki nim rodzice będą mogli pozostawić dziecko w szkole, do której dotychczas uczęszczało, i jednocześnie skorzystać z możliwości wsparcia w specjalnym ośrodku wychowawczym (nawet położonym w ich miejscu zamieszkania).
Obecnie wychowanek może przebywać w takim ośrodku do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 18. rok życia. Projekty proponują wydłużenie tego terminu do końca roku szkolnego w roku, w którym wychowanek kończy 21. rok życia.
Projektowane rozporządzenia przewidują, że grupa w specjalnym ośrodku wychowawczym maksymalnie będzie mogła liczyć 12 osób (taki limit obowiązuje już w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Ma to pozwolić na zapewnienie podopiecznym efektywnej opieki.
Najwięcej kontrowersji wzbudza propozycja odstąpienia od zasady, że w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i specjalnym ośrodku wychowawczym, w którym przebywa do 48 wychowanków, opieka nocna jest sprawowana przez wychowawcę. Projekty przewidują, że wymóg zapewnienia opiekuna będzie dotyczył tylko tych ośrodków, w których przebywa powyżej 48 wychowanków. Resort tłumaczy to potrzebą zwolnienia wysoko wykwalifikowanej kadry z obowiązku dozoru nocnego na rzecz efektywnej pracy w ciągu dnia. Zaznacza, że nie wpłynie to negatywnie na poziom bezpieczeństwa i opieki nad podopiecznymi.
Innego zdania są związkowcy. – Ta zmiana jest wprowadzana m.in. z powodów ekonomicznych, aby nauczycielom nie płacić dodatków specjalnych, w tym za pracę w porze nocnej. Jeśli opieką miałaby zająć się firma zewnętrzna, np. ochrona, pojawia się wiele wątpliwości, m.in. czy takie osoby nie powinny być również sprawdzane w rejestrze sprawców czynów pedofilskich – alarmuje Sławomir Wittkowicz, przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”.
Rozporządzenia mają wejść w życie 1 września 2021 r. Z tego względu przepisy przejściowe dopuszczają uwzględnienie tych zmian w zatwierdzonych już wcześniej arkuszach organizacyjnych na nowy rok szkolny.
Etap legislacyjny
Projekt