Parlament kończy prace nad ustawą o utworzeniu Akademii Zamojskiej. Wynika z niej, że już 1 września br. Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu zostanie w nią przekształcona. Co teraz dzieje się w szkole?
Jest cisza i spokój, przynajmniej pozornie. Staramy się pracować normalnie, prowadzimy rekrutację. Zależy nam na tym, aby przyjąć nowych kandydatów, by dalej prowadzić kształcenie na oferowanych kierunkach, bo bez studentów i pracowników uczelni nie będzie. Czuć jednak niepokój. Decyzja o przekształceniu szkoły była dla nas zaskakująca, ponieważ o projekcie ustawy i kształcie proponowanych zmian dowiedzieliśmy się, dopiero gdy posłowie PiS wnieśli go do Sejmu (w marcu br. – przyp. red.). Obawiam się, że gdy ostatecznie ona zapadnie, podetnie nam to skrzydła.