Odpowiada za niego Michał Wójcik, były wiceszef resortu sprawiedliwości, obecnie minister bez teki. Przyjęcie projektu jest planowane II kwartał 2021 r., zatem szczegóły propozycji powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu.
Nowelizacja ma wprowadzić nowe typy czynów zabronionych. Będą odnosić się do niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez osobę kierującą daną jednostką, w której sprawowana jest opieka nad dziećmi. Ewentualna odpowiedzialność karna będzie więc grozić m.in.: zarządzającym placówkami oświatowymi, żłobkami, klubami dziecięcymi czy jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Jak wskazano w uzasadnieniu podjęcia prac nad projektem, przepisy mają wypełnić istniejącą lukę prawną, która powoduje, że osoby odpowiedzialne za pracę instytucji nie odpowiadają za zaniedbania. Kary mają mieć zastosowanie w momencie, w którym dzieci poniosą realną szkodę związaną z nieprawidłowym działaniem jednostki oświatowej.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów