Choć nabory wniosków do określonego programu będą ogłaszane w biuletynie informacji publicznej, decyzje o wyłonionych podmiotach podejmie bezpośrednio minister lub upoważniony przez niego dyrektor podległej jednostki organizacyjnej. Nieoficjalnie wiadomo, że minister będzie miał do dyspozycji ok. 150 mln zł.
Takie rozwiązania znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który został wniesione do Sejmu przez posłów klubu PiS. Dokument jest już po drugim czytaniu, a głosowanie nad jego przyjęciem ma się odbyć w najbliższy piątek.