Dyrektorzy szkół, ale i samorządy dostrzegają negatywne konsekwencje zdalnego nauczania i podejmują działania, by pomóc uczniom nadrobić przed maturą czy egzaminem ósmoklasisty zaległości. Przykładem jest Nowy Dwór Mazowiecki, który na platformie zewnętrznej wykupił dla wszystkich uczniów ósmych klas zajęcia ukierunkowane na przygotowanie do egzaminów. Lekcje są prowadzone na żywo, ale z możliwością odtworzenia. Prowadzą je wykładowcy uniwersyteccy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zdalnym nauczaniu. Miasto wydało na ten cel 31,8 tys. zł. Zanim jednak zakupiło platformę, zapytano dyrektorów placówek, czy są zainteresowani nowym narzędziem i ilu uczniów ich zdaniem powinno z niego skorzystać. Kolejnym krokiem było ustalenie harmonogramu zajęć z dostawcą platformy – miastu zależało, by zajęcia odbywały się w godzinach wieczornych, bo tak sugerowali uczniowie. Po podpisaniu umowy informacja o możliwości korzystania z platformy została rozesłana do dyrektorów szkół wraz z kodami dostępu, które przez e-dziennik i wychowawców zostały udostępnione konkretnym uczniom.
Z własnych zasobów