Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014, który odbył się w dniach 23, 24 i 25 kwietnia. W porównaniu z zeszłym rokiem gimnazjaliści uzyskali lepsze wyniki z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego, słabiej poszła im matematyka i przedmioty przyrodnicze.

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Na trzecią część składały się zestawy zadań z języka obcego nowożytnego.

pdf icon Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 201 4 r.
pobierz plik

Gimnazjaliści uzyskali średnio 59 proc. punktów za rozwiązanie zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, a 68 proc. za zadania z języka polskiego.

Za rozwiązanie zestawów z matematyki uczniowie uzyskali średnio 47 proc., trochę lepiej poszły im przedmioty przyrodnicze - średnio 52 proc. punktów.

Tak jak w poprzednich latach, uczniowie najchętniej wybierali język angielski i uzyskali średnio 67 proc. punktów za rozwiązanie zadań z tego przedmiotu na poziomie podstawowym. Z niemieckiego było to 54 proc. punktów, z rosyjskiego - 61 proc. punktów, z francuskiego - 70 proc. punktów, z hiszpańskiego - 66 proc. punktów, a z włoskiego - 57 proc. punktów.