Ostateczną decyzję w sprawie rezygnacji z pobierania opłaty za studiowanie na drugim kierunku na Uniwersytecie Jagiellońskim podejmie Senat uczelni za nieco ponad tydzień. "W tej chwili trwa rekrutacja na studia. Stawiam się w roli przyszłego studenta, który nie wie na jakie kierunki składać dokumenty, bo nie jest pewny czy będzie musiał płacić za drugi kierunek. Mamy nadzieję, że po decyzji senatu uczelni, studenci w obecnym roku akademickim nie będą już płacili za dodatkowe kierunki i tak samo w przyszłym roku akademickim zwolnimy ich z takich opłat"- wyjaśnia rzecznik UJ Adrian Ochalik. 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Wojciech Nowak zaproponował Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przyjęcie uchwały, w której wszystkie uczelnie zobowiążą się do rezygnacji z pobierania odpłaty za dodatkowy kierunek studiów. W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny uznał, że studia dzienne jest podstawową działalnością uczelni i powinny być bezpłatne. Zakwestionowane przepisy przestaną obowiązywać dopiero w przyszłym roku.