Wiemy, jak będzie wyglądała przyszłoroczna matura z języka polskiego. Dziś pilotażowe arkusze ujawnił Instytut Badań Edukacyjnych. Rozwiązywało je blisko 4 tys. licealistów. W przyszłym roku maturzystów czeka wielka zmiana całego systemu.

Porównanie tekstów Umberto Eco i Józefa Tischnera, a także wypracowanie na podstawie "Wilka Stepowego" Hermanna Hessego - to tematy, które pojawiły się w diagnozie przedmaturalnej z języka polskiego. To opracowane przez IBE i Centralną Komisję Egzaminacyjną narzędzie, które ma pomóc ekspertom ocenić, jak uczniowie drugich klas liceum poradzą sobie z przyszłorocznymi arkuszami.

Diagnozę przedmaturalną pisało dziś 4 tys. uczniów liceów z całej Polski. Szkołom udostępniono arkusze na poziomie podstawowym. Nowa matura podzielona została na trzy wyraźne części - każdą z nich otwierał tekst, a uzupełniały zadania testowe. Autorzy pytań prosili w nich między innymi o: zamienienie archaicznych zwrotów na współczesne, napisanie streszczenia materiału, stawianie pytań do tekstu. Wśród poleceń znalazły się też dobrze już znane z poprzednich egzaminów: rozróżnianie prawdy i fałszu oraz przyporządkowanie definicji.

Część trzecia egzaminu to rozprawka lub interpretacja wiersza. Tej części dotyczy największa zmiana, ponieważ maturzyści będą mieli do czynienia z utworami spoza kanonu lektur.

Oprócz samych arkuszy zmieni się też klucz egzaminacyjny. Przy sprawdzaniu wypracowań będzie oceniana zgodność gatunkowa, a nie wstrzelenie się w konkretne stwierdzenia.

Całość tekstu przeczytasz na dziennik.pl