Trybunał Konstytucyjny uznał 5 czerwca, że przepisy o odpłatności za drugi kierunek studiów są niezgodne z ustawą zasadniczą. Tymczasem zdaniem Jarosława Gowina z Polski Razem w Polsce należy wprowadzić pełną odpłatność za studia.

Lider Polski Razem przyznał w rozmowie z Programem I Polskiego Radia, że ustawa o szkolnictwie wyższym miała wiele wad. Jego zdaniem, kierunek był jednak dobry - w Polsce należy bowiem, jak przekonuje polityk, wprowadzić w pełną odpłatność za studia.

Gowin stwierdził jednocześnie, że obecny stan, w którym studia wyższe są bezpłatne, to fikcja. Dlaczego? Ponieważ na państwowe idą zwykle dzieci zamożnych rodzin, a na prywatne - z uboższych. W ten sposób ci ostatni płacą podwójnie, bo finansują też ze swoich podatków państwowe uczelnie.

Lider Polski Razem przyznał, że liczba studentów w Polsce rzeczywiście jest rekordowa. Jednak - jego zdaniem - nie przyczynia się to do poprawy poziomu kształcenia. W opinii Gowina, ze wszystkich uczelni należy wyłonić grupę elitarnych, które powinny być inaczej finansowane - kryterium decydującym o wielkości przyznanych uczelni środków nie powinna być liczba przyjętych studentów, bo to nie sprzyja podniesieniu poziomu szkół.