Opłata za drugi kierunek studiów jest niezgodna z konstytucją - uznał 5 czerwca Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał Konstytucyjny badał czy wprowadzenie odpłatności za studia stacjonarne na uczelniach publicznych jest zgodne z ustawą zasadniczą. – Konstytucja gwarantuje obywatelom prawo do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych - podkreślał Stanisław Piotrowicz, członek grupy posłów PiS, którzy złożyli wniosek o zbadanie przepisów o odpłatności za drugi kierunek studiów do TK. Piotrowicz dodał, że prawo dopuszcza wprawdzie, aby państwowa uczelnia mogła pobierać opłaty za niektóre usługi edukacyjne - zdaniem TK odpłatność za drugie studia do nich jednak nie należy.

Obecnie osoba, która podejmuje naukę na kolejnym fakultecie musi liczyć się z tym, że będzie musiała za niego zapłacić (wyjątkiem są studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce). O tym, czy przysługuje mu zwolnienie z opłaty za drugi kierunek student dowiaduje się dopiero po pierwszym roku kształcenia. Jeśli okaże się, że nie zostanie zwolniony z opłaty, będzie musiał zwrócić uczelni nawet kilka tysięcy złotych.

Obecne przepisy będą obowiązywać do 30 września 2015 r.