379 tysięcy gimnazjalistów rozpoczęło dziś trzydniowy maraton egzaminacyjny. Testy z historii i WOS oraz języka polskiego mają już za sobą.

W pierwszej kolejności zmierzyli się z testem z historii i wiedzy o społeczeństwie. Dla uczniów z Akademickiego Gimnazjum w Nowym Sączu nie był on trudny. Jak mówią w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową pytania nie były zaskoczeniem. Najprostsza ich zdaniem była między innymi historia starożytna. Trzeba było wykazać się dużą wiedzą ale jeśli ktoś uczył się przez cały rok nie powinien mieć problemu z egzaminem - twierdzą gimnazjaliści.

pdf icon Egzamin gimnazjalny z historii i WOS - arkusze
pobierz plik

Były pytania o odbywające się w starożytności walki gladiatorów, symbole religijne i średniowieczne budowle. Uczniowie mięli godzinę na zrobienie w sumie 24 zadań. Niektóre z nich wymagały uporządkowania wydarzeń historycznych w porządku chronologicznym, inne - odpowiedzenia na pytanie, czy przytoczone zdania są prawdziwe lub fałszywe.

Uczniowie musieli wykazać się również umiejętnością wnioskowania. Takim wydarzeniom jak podróże Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy i Ferdynanda Magellana przyporządkowywali ich skutki. Było też wiele pytań o władców polskich. Na karcie egzaminacyjnej uczniowie znaleźli także zadania dotyczące dwudziestowiecznego ruchu na rzecz emancypacji kobiet oraz Rady Komisarzy Ludowych. Pojawiły się również pytania o Konstytucję Rzeczpospolitej.

Jednym z ostatnich zadań było zinterpretowanie wykresu wskaźnika inflacji w Polsce oraz wskazanie, do czego zachęca przedstawiony na arkuszu obrazek.

Egzamin z języka polskiego nie był trudny

Egzamin z języka polskiego uczniowie mają także za sobą. Rano pisali test z historii i wiedzy o społeczeństwie, po godzinnej przerwie zmierzyli się z polskim. Uczniowie twierdzą, że egzamin nie był trudny. Do napisania była rozprawka, były też ćwiczenia testowe, między innymi czytanie ze zrozumieniem.

Gimnazjaliści przystępujący do testu z ojczystego języka mięli do rozwiązania 21 zadań zamkniętych i jedno otwarte. Była nim rozprawka o tym, czy ciekawość ułatwia, czy utrudnia życie. Uczniowie przytoczone przez siebie argumenty musieli zilustrować przykładami z literatury.
Pozostałe polecenia dotyczyły między innymi fragmentu reportażu z Afryki Ryszarda Kapuścińskiego a także utworu Ignacego Krasickiego pt. "Orzeł i sowa". Kilka zadań odnosiło się do fragmentu tekstu "Życie wśród książek, czyli udręki bibliofila" autorstwa Julian Barnes oraz "Najki z Samotraki - czyli prof. Miodek o polszczyźnie młodzieży" Jana Miodka.

pdf icon Egzamin gimnazjalny z języka polskiego - arkusze
pobierz plik

Jutro zaplanowano test z przedmiotów przyrodniczych i z matematyki. Trzeci dzień - to testy z języka obcego.

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego są ważne dla przyszłości edukacyjnej uczniów. Będą one brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Haromonogram egzaminu gimnazjalnego / Media

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do niego w tym tygodniu, będzie go pisał w drugim terminie.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi zestawami zadań może zostać przedłużony:

20 minut – w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym;
o 30 minut – w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym;
o 45 minut – w przypadku języka polskiego i matematyki.

W tym roku do egzaminu gimnazjalnego zostało zgłoszonych ponad 379 tysięcy uczniów, dla których przygotowano:

80 różnych typów zestawów zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym w języku litewskim i ukraińskim;
85 różnych typów zestawów zadań (wraz z płytami) z języków obcych nowożytnych.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.