Za sobą mają już język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie. Teraz czas na przedmioty przyrodnicze i matematykę. O godzinie 9-tej uczniowie klas trzecich gimnazjów rozpoczęli drugi dzień egzaminów podsumowujących ich dotychczasową naukę.

Dzisiaj o godz. 11:00 gimnazjaliści rozpoczęli półtoragodzinny egzamin z matematyki. Jak mówią uczniowie jednego z siedleckich gimnazjów, dzisiejsze egzaminy z pewnością będą trudniejsze od wczorajszych. Ich zdaniem wymagają większej wiedzy. "Biologia, chemia, fizyka, geografia to jest sporo materiału" - przyznają w rozmowie z reporterem IAR. Do tego - jak mówią - mnóstwo wzorów z matematyki.

Egzamin gimnazjalny 2014: Przyroda - arkusz egzaminacyjny
pobierz plik
Reklama
Egzamin gimnazjalny 2014: Matematyka - arkusz egzaminacyjny
pobierz plik

Jutro trzeci dzień testów. Sprawdzana będzie znajomość języków obcych. O 9:00 gimnazjaliści napiszą egzamin na poziomie podstawowym z jednego, wybranego przez siebie języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego są ważne dla przyszłości edukacyjnej uczniów. Będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Egzamin gimnazjalny: sprawdź pytania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego >>