Od przyszłego roku szkolnego nowe zasady dotyczące sposobu organizowania lekcji religii w szkołach i przedszkolach. MEN zmienia zapisy w związku wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Jak przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej, główną zmianę stanowi skreślenie zdania, uzależniającego możliwość utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów. Pozwoli to uczestniczyć w zajęciach religii tym uczniom, którzy należą do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych. Oznacza to również zapewnienie nauki etyki każdemu zainteresowanemu uczniowi.

Druga zmiana dotyczy oświadczenia, czy dziecko będzie chodziło na lekcje religii, czy etyki. Od 1 września 2014 roku będzie musiało mieć ono formę pisemną i zawierać informację kto wybiera dany przedmiot. Deklarację w każdym momencie będzie można wycofać.

"Do tej pory było tak, że najczęściej pisemnych oświadczeń wymagano jedynie od osób, które chciały, by ich dzieci chodziły na etykę. Bywało, że wszystkie oświadczenia miały jedynie formę ustną. Kiedy jednak szkoła odmawiała zajęć z etyki trudno dociec było ile w istocie dzieci chciało z tych lekcji korzystać. To m.in. z tego powodu etyka do tej pory była trudno dostępna" - powiedziała minister Joanna Kluzik-Rostkowska.