Tylko 198 uczelni odpowiedziało na pytanie Biura Analiz Sejmowych o to, czy śledzi losy zawodowe absolwentów. Ankieta została wysłana do ok. 400 szkół.
– Oznacza to, że ci, którzy nie odesłali wypełnionej ankiety, takiego monitoringu nie prowadzą. Z tych, które odpowiedziały, ok. 20 proc. jeszcze go nie wdrożyło – mówi Piotr Bauć, poseł TR.
A to oznacza, że nie wywiązały się z obowiązku, które nałożyła nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym z 18 marca 2011 r. (Dz.U. nr 84, poz. 455 z późn. zm.). Z danych BAS wynika, że uczelnie, które śledzą losy zawodowe po roku od ukończenia studiów, otrzymują zwrot niespełna 10 proc. rozesłanych ankiet. Tylko połowa z nich wyciąga wnioski z monitoringu.