W najnowszym rankingu najlepszych programów studiówQS World University Ranking by Subject 2014 – opublikowanym przez londyńską Quacquarelli Symonds sklasyfikowano w TOP 200 kierunki trzech polskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Ranking ocenił 200 najlepszych programów studiów na 30 kierunkach.

Z programów prowadzonych na UW doceniono: filologię angielską, lingwistykę, języki nowożytne, filozofię i fizykę (lokaty 101 - 150 w rankingu), oraz geografię i matematykę (lokaty 151 - 200). W poprzedniej edycji UW zostało wyróżnione tylko na 4 kierunkach.

Z kolei UJ został wyróżniony na kierunkach: język i literatura angielska (lokata 101 - 150), oraz języki nowożytne (lokata 51 - 100). W poprzedniej edycji rankingu wyróżniono więcej, bo cztery kierunki tej uczelni.

Politechnika Warszawska za program studiów elektryka i elektronika została oceniona w gronie podobnych ofert innych uczelni na świecie, na miejscach 151 - 200. W poprzedniej edycji zestawienia wyróżniono dwa programy PW.

QS World University Rankings jest jednym z trzech najważniejszych zestawień uczelni na świecie (obok listy szanghajskiej i Times Higher Education World University Ranking). Ranking QS co roku publikowany jest w trzech kategoriach: według kierunków, dyscyplin nauki oraz ranking ogólny uczelni. Ranking według kierunków był pierwszym z serii trzech w tym roku.

Zobacz pełny raport o polskich uczelniach w tym rankingu.

Metodologia rankingu opiera się na trzech źródłach oceny programów studiów. Ankietowani są pracownicy nauki oraz – jako drugie źródło - pracodawcy. Ponadto badany jest wskaźnik cytowań wg danych bazy publikacji naukowych Scopus. Suma tych trzech źródeł daje wynik dla ocenianego programu studiów danej uczelni. Aby uczelnia była w ogóle brana pod uwagę w tym rankingu, musi spełnić trzy warunki: (a) zdobyć minimum 20 wskazań ankietowych, (b) od co najmniej 5 lat publikować prace w danej dyscyplinie nauki wg bazy Scopus oraz (c) prowadzić studia z danego programu przynajmniej na poziomie licencjackim lub podyplomowym.