Nowe rozwiązania mają na celu bardziej efektywne wydawanie środków na infrastrukturę badawczą oraz na upowszechnianie nauki.

Projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki ma dopełnić reformę nauki z 2010 roku. Celem reformy jest mobilizacja uczelni do większej aktywności badawczej, zwłaszcza w przedsięwzięciach międzynarodowych w ramach Unii Europejskiej.

W ostatnich latach zainwestowano ponad 26,3 miliardów złotych w infrastrukturę laboratoryjną i dydaktyczną. Nowe przepisy mają sprzyjać efektywniejszemu wykorzystaniu tych inwestycji, zwłaszcza w dużych, międzynarodowych projektach.