Rząd chce, aby polska gospodarka przeszła na model innowacyjny i dlatego chciałby, by nakłady na badania naukowe wzrosły do 2% PKB w 2023 r., poinformowała wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska. W 2012 r. nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce stanowiły 0,9% PKB.

- Chcemy, by gospodarka przeszła na model innowacyjny, do tego niezbędne są uczelnie. (…) Chcemy by nakłady na badania naukowe zwiększyły się do 2% PKB w 2023 r. - powiedziała Bieńkowska podczas konferencji prasowej poświęconej priorytetom działalności resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

Dodała, że rząd chce, aby potencjał polskiej nauki stał się "polską przewagą konkurencyjną". Według wicepremier, rząd będzie chciał zastosować "w większym stopniu pożyczki zamiast dotacji".

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła, że skok cywilizacyjny nie będzie możliwy bez dobrej współpracy środowiska akademickiego, biznesowego i administracji. - Pieniądze inwestowane w naukę muszą w przynosić wymierne efekty. Pieniądze z różnych źródeł muszą być połączone. (…) Chcemy, żeby przedsiębiorcy mogli zamawiać określone kierunki na uczelniach. Planujemy tzw. doktoraty przemysłowe - powiedziała Kolarska-Bobińska.

Jednym z pomysłów jest wprowadzenie trzymiesięcznych, obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach. Program praktyk będzie realizowany we współpracy z firmami, dodała.

Przedstawiając w ub. tygodniu zarys rządowych planów premier Donald Tusk informował, że według rządowych planów do 2020 r. poziom nakładów na badania i rozwój ma przekroczyć 2% PKB.

Według danych GUS, wartość krajowych nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową wzrosła o 22,8% r/r i wyniosła 14.353 mln zł w 2012 r. Relacja tych nakładów do PKB zwiększyła się wówczas o 0,14 pkt proc. do 0,90%.

W grudniu ub.r. raportu firma doradcza KPMG prognozowała, że łączne nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w Polsce wzrosną do około 35,6 mld zł (1,6% PKB) w 2020 r.