Student otrzyma stypendium ministra jedynie, jeśli zarówno ma wysoką średnią ocen, jak i wybitne osiągniecia (naukowe, artystyczne lub sportowe).

Tak wynika z nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nad którą pracuje rząd. Przepis ten ma wejść w życie 1 lipca 2014 r. Oznacza to, że te świadczenia będą przyznawane na nowych zasadach od roku akademickiego 2014/2015.

Zgodnie z obecnymi przepisami pomoc ministra może zostać udzielona za wysoką średnią lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Oznacza to, że wystarczy spełnić jeden z tych warunków, aby ubiegać się o to świadczenie.

– Na naszej uczelni ci, którzy mają wysoką średnią ocen, otrzymują inną pomoc (stypendia rektora dla najlepszych studentów). Natomiast o pomoc ministra nauki mogą się ubiegać ci, którzy przede wszystkim mają osiągnięcia naukowe, takie jak udział w projektach badawczych czy konferencjach – wyjaśnia Elżbieta Paniak z działu nauczania i spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W efekcie rektor może skierować do ministra nauki podanie osoby z niską średnią, ale spełniającej ten drugi warunek.

Po wejściu w życie planowanych przepisów takiej możliwości nie będzie. Do uzyskania tego świadczenia konieczne będą zarówno dobre wyniki w nauce, jak i wybitne osiągnięcia.

Stypendium ministra jest wypłacane z góry za cały rok studiów. Jego wysokość nie może przekraczać 15 tys. zł.

Etap legislacyjny

Czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów