Szkoła wyższa nadal nie będzie mogła kwestionować ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej przed sądem. Zajmie się tym specjalny zespół.
Odwołanie uczelni, która zakwestionuje ocenę wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), rozpatrzy organ odwoławczy działający w strukturach komisji. Nie będą mogli w nim zasiadać ci członkowie, którzy wystawiali uczelni pierwszą opinię. Minister nauki nie będzie też już związany decyzją PKA w sprawie zawieszania lub cofania prawa do prowadzenia kierunku. Taką zmianę zaproponowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
Planowane rozwiązanie nie podoba się uczelniom i budzi wątpliwości PKA.