Nauczyciele akademiccy stracą pracę, jeśli w ciągu ośmiu lat nie zdobędą następnego stopnia naukowego. Na niektórych uczelniach będą mieli na awans dwa razy mniej czasu niż dotychczas.
Od dzisiaj zegar zaczyna odmierzać czas dla nauczycieli akademickich. Zgodnie z przepisami okres zatrudnienia osoby na stanowisku asystenta nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie może trwać dłużej niż osiem lat. Tyle samo w przypadku akademika pracującego na posadzie adiunkta bez habilitacji. Jeśli zainteresowani nie zdążą w tym okresie zdobyć kolejnego stopnia naukowego, stracą pracę.
Taki wymóg wprowadziła nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455 z późn. zm.). Ten przepis obowiązuje od dzisiaj.