Oświatowe związki zawodowe znalazły sposób na wójtów, którzy chcą oszczędzać i zmniejszać wydatki ponoszone na wynagrodzenia dla nauczycieli. Przekonują wojewodów, aby ci złożyli wniosek do premiera o ich odwołanie z funkcji.
Samorządowcy, którzy za wszelką cenę próbują szukać oszczędności w oświacie i decydują się na przekazywanie szkół gminnym spółkom komunalnym lub stowarzyszeniom rodziców, aby nie stosować Karty nauczyciela, powinni mieć się na baczności.
Związki przy pomocy wojewodów próbują pozbawiać funkcji tych lokalnych działaczy, którzy chcą zmniejszyć wydatki na płace nauczycieli. Pierwszy na takie działanie zdecydował się wojewoda opolski, który podpisał już wniosek do premiera o odwołanie wójta Skarbimierza. Zarzuca mu wielokrotne naruszenie prawa oświatowego i niewłaściwe zarządzanie szkołami.