Uczniowie zakończyli pisanie egzaminu dojrzałości z filozofii na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Oto arkusze maturalne z tego przedmiotu.

Na poziomie podstawowym uczniowie musieli między innymi przyporządkować cytaty do odpowiednich autorów, podać koncepcję Złotego Środka i powiązać myślicieli z konkretnymi szkołami filozoficznymi. Test na poziomie rozszerzonym wymagał m.in. prawidłowego posługiwania się metodami indukcji i dedukcji. Wypracowanie dotyczyło rozważań na temat istoty sztuki.