Ma maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym uczniowie musieli wykazać się m. in. znajomością takich dzieł jak "Imię Róży" Umberto Eco czy "Ziele na kraterze" Melchiora Wańkowicza.

Porównywali też twórczość Zbigniewa Herberta z dziełami antycznymi.