Uczniowie zakończyli egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Przystąpiło do niego 63 tysiące maturzystów, czyli 15,5 procent wszystkich abiturientów. Oto arkusz egzaminacyjny z tego przedmiotu.
Matura 2013. Arkusz: matematyka, poziom rozszerzony
pobierz plik

Na rozwiązanie zadań maturzyści mieli 180 minut. Uczniowie muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Poza tym mogą wybrać maksymalnie sześć przedmiotów dodatkowych, które zdają na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Wybór uzależniony jest od wymogów uczelni, na którą absolwenci chcą składać dokumenty.

Zobacz odpowiedzi z matematyki na poziomie rozszerzonym / ShutterStock