Uczniowie zakończyli pisanie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym. O to arkusze egzaminacyjne z tego przedmiotu.
pdf icon Matura 2013. Arkusz: wiedza o społeczeństwie, poziom podstawowy
pobierz plik
pdf icon Matura 2013. Arkusz: wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony
pobierz plik

Na poziomie podstawowym WOS zdawało ponad 33 tysiące, a na rozszerzonym ponad 21 tysięcy. Na poziomie podstawowym uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące m.in.:marszałków sejmu, praw wyborczych, immunitetu parlamentarnego i analizy Kodeksu postępowania administracyjnego. Uczniowie na poziomie rozszerzonym zmierzyli się m.in. z zasadami ustrojowymi, schematem organizacji sądowniczej i analizą Ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Odpowiedzi z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym / ShutterStock
Odpowiedzi z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym / ShutterStock