Uczelnie, instytuty badawcze i jednostki Polskiej Akademii Nauk, które otrzymają najniższą kategorię naukową, tylko przez 12 miesięcy będą mogły brać udział w konkursach o pieniądze na badania i prace rozwojowe. Po tym terminie nie będą otrzymywać już żadnych środków. Tak wynika z projektu założeń do nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Obecnie czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.

Placówki naukowe oceniane są w czterostopniowej skali (A+, A, B, C). Przy czym kategoria A+ to poziom wiodący, natomiast C – niezadowalający. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce doprecyzować przepisy dotyczące jednostek, którym zostanie przyznana najsłabsza ocena (C). Dzięki temu ograniczy wydatki na dotację statutową przyznawaną najgorzej ocenianym placówkom.

Obecnie jednostka, która po raz pierwszy dostanie najgorszą notę, może otrzymać środki na utrzymanie potencjału badawczego na okres sześciu miesięcy. Ta zasada zostanie zachowana. Resort nauki chce natomiast ograniczyć do 12 miesięcy dotacje na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

Następnej ocenie placówka może być poddana dopiero po roku. Gdy takiej jednostce ponownie zostanie przyznana najsłabsza kategoria, nie będzie mogła ona otrzymać już żadnych środków na finansowanie działalności statutowej aż do czasu podwyższenia noty.

– Obecnie nasze wydziały mają kategorię B, w razie przyznania najniższej noty C będziemy się od tej oceny odwoływać do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – zapowiada prof. Zygmunt Grzebieniak, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wszystkie placówki naukowe mają czas na złożenie wniosku oraz ankiety o przyznanie kategorii naukowej do 15 kwietnia 2013. Muszą je przesłać za pomocą systemu informatycznego POL-on. Te, które nie zdążą, również stracą prawo do dotacji z budżetu.

1 tys. jednostek naukowych powinno przesłać ankietę o przyznanie kategorii naukowej

Etap legislacyjny

Projekt założeń, czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów