Tworzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Miejsce w nich musi być zapewnione pięciolatkom, a także sześciolatkom, w przypadku gdy nie zostały zapisane do szkoły. Dla dzieci w wieku trzech i czterech lat liczba miejsc wciąż jest ograniczona i o przyjęciu decydują kryteria naboru. Trybunał Konstytucyjny 8 stycznia 2013 r. orzekł, że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji (sygn. akt K 38/12). A to oznacza, że przepisy o naborze do tych placówek są niekonstytucyjne i będą obowiązywać tylko przez rok od daty publikacji wyroku. TK zdecydował jednak, że jeszcze w tym roku rekrutacja będzie się odbywała według dotychczasowych zasad.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Ograniczonego dostępu

Dodatkowych kryteriów

Odwołania od decyzji

Żądania odszkodowania

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznej wersji eDGP: Na jakich zasadach można zapisać dziecko do przedszkola.